Πίνακες με Inverter και Απεγκλωβισμό

 • Εξειδικευμένο Λογισμικό για εφαρμογή σε Ανελκυστήρες
 • Λειτουργία σε Open και Closed Loop
 • Συνεργασία με UPS για τη δημιουργία συστήματος Απεγκλωβισμού σε περίπτωση διακοπής δικτύου
 • Διασφάλιση της σταθερότητας της ταχύτητας
 • Άριστη Συμπεριφορά της κίνησης της καμπίνας με την εξάλειψη του φαινομένου της ολίσθησης
 • Τροφοδότηση του κινητήρα με το 200% του ονομαστικού ρεύματος για 0,5 sec ή 150% για 1 min σε θερμοκρασία 50β. C και με φέρουσα συχνότητα 10 KHz
 • Ικανότητα επιβράδυνσης στο 150% του ονομαστικού ρεύματος του InverterΣειριακή επικοινωνία RS232 / RS485 με Η/Υ
 • Οδήγηση κινητήρα για ταχύτητες έως τα 1,6 m / sec ( open loop ).Διαχείριση εντολών εντολών πάνω –και κάτω
 • Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης λειτουργίας και λειτουργίας συντήρησης
 • Επιλογή ταχύτητας συντήρησης
 • Επιλογή ταχυτήτων μεγάλης –μεσαίας –προσέγγισης ορόφου απεγκλωβισμού
 • Ακύρωση βλάβης υπότασης κατά την διάρκεια λειτουργίας απεγκλωβισμού
 • Έλεγχος ρελέ φρένου του κινητήρα
 • Έλεγχος ρελέ εξόδου προς κινητήρα (Μανούβρες)
 • Έξοδος βλάβης InverterΈνδειξη βλαβών LCD ή DISPLAY
 • Με απλές ή αυτόματες πόρτες
 • Επιλογή Parking σε όροφο που θέλουμε
 • Χρονικό προστασίας μαγνήτη (μανδαλώσεις)
 • Χρονικό προστασίας μικρής ταχύτητας
 • Χρονικό κίνησης (ξεκίνημα)
 • Χρονικό φωτισμού
 • Χαμηλός φωτισμός
 • Πρόβλεψη για Πόρτα Bus
 • Κουδούνι στάσης
 • ΥπέρβαροΧρονικό διαδρομής
 • Τα εκλήθη ανάβουν με γέφυρα (καλώδιο) από την κλήση
 • Κάθε πίνακας συνοδεύεται με αναλυτικό τεχνικό εγχειρίδιο
 • Όλη η καλωδίωση του πίνακα είναι με καλώδιο NYAF και η σύνδεση γίνεται με μύτες (pins)