Ηλεκτρονικοί/Υδραυλικοί Πίνακες

 • Υδραυλικό με Αστέρα ή Τρίγωνο
 • Ένδειξη Βλαβών LCD Display
 • Με Απλές ή Αυτόματες Πόρτες
 • Διόρθωση με Ανοικτή Πόρτα - CE
 • Επιλογή Parking σε Όροφο που Θέλουμε
 • Χρονικό Προστασίας Μαγνήτη (Μανδάλωσης)
 • Χρονικό Κίνησης (ξεκίνημα)
 • Χρονικό Διόρθωσης
 • Χρονικό Φωτισμού
 • Κουδούνι Στάσης
 • Επερφόρτωση (Βαλβίδα Υψηλής)
 • Ένδειξη Υπερφόρτωσης
 • Τα εκλήθη Ανάβουν με Γέφυρα (καλώδια) από την Κίνηση
 • Έλεγχος Θερμοκρασίας Κινητήρα (θερμίστορ)
 • Κάθε πίνακας συνοδεύεται με Αναλυτικό Τεχνικό Εγχειρίδιο
 • Όλη η καλωδίωση του πίνακα είναι με καλώδιο NYAF και η σύνδεση γίνεται με Μύτες (Pins)