Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία μας συνδέει την κατασκευή των προϊόντων της με υψηλά πρότυπα ποιότητας, τα οποία διαρκώς επιδιώκει όχι μόνο να επιτυγχάνει άλλα και να βελτιώνει. Ακολουθώντας το γενικό κάλεσμα για καλύτερη οργάνωση, σκοπεύοντας τόσο προς μια αποδοτική λειτουργία όσο και προς την βελτίωση της ποιότητας έργων, εφαρμόζουμε:

 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2000
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
IQNET
EMC ΕΛΛΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
EMC ΕΛΛΑΣ
Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ