Δραστηριότητες

Η εταιρεία μας λαμβάνει τακτικά μέρος σε Ελληνικές, αλλά και διεθνείς εκθέσεις στο χώρο των ανελκυστήρων γενικότερα.